Hästbil Sweden bygger B-kortsbilar på begagnade chassier för transport av två hästar. Många års transporter av egna tävlingshästar har gett oss erfarenheter så att vi kunnat utveckla en ändamålsenlig och praktisk bil, som uppfyller både förarens och hästens behov av bekväm transport. Vi bygger för Skandinaviska förhållanden.

Våra bilar som uppfyller Jordbruksverkets normer för hästtransporter, är lättkörda, lättlastade och byggda efter kundens egna önskemål. Dessutom levererar vi bilen hem till Dig.